Hoofdstuk Argumentatieanalyse

Jos Hornikx en Jean Wagemans schreven samen het hoofdstuk Argumentatieanalyse in de vijfde, herziene druk van het boek Tekstanalyse: Methoden en toepassingen onder redactie van Joyce Karreman en Renske van Enschot.

Het hoofdstuk bevat theoretische en methodologische achtergronden van de argumentatieanalyse en gedetailleerde beschrijvingen van procedures voor (1) het herkennen en in kaart brengen van de argumentatie in een tekst, (2) het identificeren van het type van de individuele argumenten, en (3) het vaststellen van de aanvaardbaarheid van de argumentatie.

Bibliografische informatie

Hornikx, J., & Wagemans, J.H.M. (2023). Argumentatieanalyse. In J. Karreman & R. van Enschot (Ed.), Tekstanalyse: Methoden en toepassingen (pp. 151-214). 5e herziene druk. Assen: Van Gorcum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s